fbpx

תקנון ביה"ס לטכנאים והנדסאים
1.כללי סטודנט יקר, אתגר- מברכת אותך על הצטרפותך ללימודים במכללת אתגר - המכללה להנדסה וטכנולוגיה.
אתגר – מלמדת מגוון מסלולים ומגמות במקצועות הטכנולוגיה ובפיקוח מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית).
התקנון נועד להגדיר את נהלי המכללה בתחום הלימודי והמנהלי להשגת תאום מלא בין המכללה והסטודנט ובכלל זה חובות וזכויות הסטודנט.
אתגר מאחלת לך הצלחה מלאה.
2.תנאי קבלה
2.1 מועמדים לטכנאים בגילאי 30 ומעלה והנדסאים מעל גיל 35, נדרשת השכלה של י"ב כיתות(21 שנות לימוד) או השכלה מקבילה של לימודים בחו"ל המוכרת ע"י משרד החינוך.
2.2 למועמד לטכנאים מתחת לגיל 30 ומועמד להנדסאים מתחת לגיל 35, נדרשת תעודת בגרות מלאה או בגרות חלקית הכוללת לפחות:
מתמטיקה 3 יחידות
אנגלית 3 יחידות
מקצועות העברית 2 יחידות
או מכינה טכנולוגית
2.3 קבלה על תנאי - מועמד שחסר לו מקצוע אחד יוכל להתקבל ללימודים על תנאי.
כנגד התחייבות כתובה של הסטודנט לסיים השלמת המקצוע החסר עד לסיום שנת הלימודים הראשונה אחרת יופסקו לימודיו.
3. מסלולי לימוד
3.1 מסלול טכנאי משולב - קורס בהיקף של 1600 / 1254 שעות (מגמות רפורמה תש"פ)
3.2 עמידה בהצלחה ב- 3 מבחני גמר מטעם מה"ט או מבחן אחד (מגמות רפורמה תש"פ)
3.3 עריכה והגנה על פרויקט גמר
4.3 מסלול הנדסאי משולב – לימודי יום וערב, בהיקף של 2000 שעות,
עמידה בהצלחה ב-3 מבחני גמר מטעם מה"ט, עריכה והגנה על פרויקט גמר.
5.3 מסלול השלמה מטכנאי להנדסאי – קורס בהיקף של כ-1000 שעות, עמידה בהצלחה ב- 2 מבחני גמר מטעם מה"ט עריכה והגנה על פרויקט גמר.
מסלול השלמה מטכנאי להנדסאי תעשיה וניהול ברפורמה- קורס בהיקף של כ-700 שעות, עמידה בבחינת גמר 1 והגנה על פרויקט בהיקף של כ-300 שעות.
מסלול השלמה מטכנאי להנדסאי מכונות ברפורמה- קורס בהיקף של כ-806 שעות, עמידה בבחינת גמר 1 והגנה על פרויקט בהיקף שך כ-291 שעות.
6.3 מגמות לימוד מוצעות באתגר
הנדסת מכונות - התמחות תכנון וייצור ממוחשב
הנדסת חשמל
אדריכלות ועיצוב פנים
מכינה טכנולוגית
הנדסת בניין
הנדסת תוכנה הנדסת תעשייה וניהול - התמחות מערכות ייצור
- התמחות ברכש ולוגיסטיקה
- התמחות במערכות טכנולוגיות
4. דרישות לימודיות
משך הלימודים לקבלת תואר טכנאי או הנדסאי הינם בהתאם למסלול הלימוד ומשכם כשנתיים לתואר טכנאי וכשלוש שנים לתואר הנדסאי.
מלבד מסלול טכנאי חשמל- כשנתיים וחצי ,5 סמסטרים.
4.1 חובות לימודיות
4.1.1 הלימודים מחייבים נוכחות בשיעורים ובשעורי מעבדה, הכנת שיעורים, השתתפות בבחינות פנימיות וממלכתיות, הגשת פרויקט גמר והגנה עליו.

4.1.2 סטודנט אשר יחסיר ללא אישור מעל %20 משעות הלימוד במקצוע מסוים, לא יורשה לגשת לבחינה פנימית או ממלכתית, אלא אם יקבל אישור מיוחד מהנהלת ביה"ס בהמלצת המרצה.
4.1.3 היעדרות בגין מילואים / מחלה על הסטודנט להציג אישורים רלוונטיים למרכז הקורס או מזכירות ביה"ס.
4.1.4 סטודנט הניגש לבחינה ממלכתית פעם ראשונה חייב לקבל ציון מגן באותו מקצוע, במידה ולא עמד בכל דרישות המכללה לא יהיה זכאי לציון מגן ולא יוכל לגשת לבחינת מה"ט.
4.1.5 על ציון הבחינה להיות 40 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
כלל זה יחול במגמת חשמל במקצוע תורת החשמל בלבד, בשאר המקצועות על ציון הבחינה להיות 50 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
4.1.6 אם ציון המגן גבוה מציון הבחינה ב-12 נקודות ומעלה,
בטווח של 40-54, ציון סופי יהיה 55 אוטומטי.
4.1.7 אם ציון הבחינה בין 50-54 וקיים פער של 12 נקודות ומעלה בינו לבין המגן, הציון הסופי יירשם 55.
במידה וקיים פער בין ציון המגן לציון הבחינה של מעל 12 נקודות, בציון בחינה מעל 55, ציון המגן ישוקלל.
פרויקט גמר
4.1.8 פרויקט הגמר מהווה עבודת סיום בא באים לידי ביטוי הידע אותו רכש הסטודנט במשך הלימודים ויכולתו להתמודד באופן עצמאי עם בעיות בעת תכנון וביצוע הפרויקט.
4.1.9 הפרויקט הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ומהווה תנאי לקבלת דיפלומה.
4.1.10 הפרויקט יבוצע בזוגות ולכל זוג ימונה מנחה פרויקט מהנדס מטעם המכללה או מהתעשייה אשר ילווה את הסטודנטים משלב של קביעת הנושא, אישורו, הגשת הפרויקט והגנה עליו.
4.1.11 רשאים להגיש פרויקט סטודנט מן המניין ובלבד שניגש ועבר לפחות בחינה חיצונית אחת של מה"ט וכמובן הסדיר את כל תשלומי שכר הלימוד ואגרות בחינה.
4.1.12 עבודת גמר של הסטודנט תחשב כקניינה הרוחני של המכללה והמכללה רשאית לאשר שימוש ראוי בעבודה זו.
טוהר בחינות 4.1.13 עקרון טוהר הבחינות הינו כתיבת בחינת גמר ממלכתית או פרויקט גמר באופן עצמאי בהגינות וביושר ללא העתקה מגורם או מנבחן אחר.
אי מתן סיוע לנבחן אחר בכל צורה שהיא.
אין להסתייע בגורם או בנבחן אחר בין אם בכתב או בעל-פה.
מותר להשתמש בבחינות אך ורק בחומר העזר שהותר על ידי מחלקת הבחינות של מה"ט.
4.1.14 לקראת מועד הבחינה, יתודרכו כלל הסטודנטים ויפורסם מסמך מחייב המפרט את כללי התנהגות בזמן בחינות.
4.1.15 כל עברה על טוהר הבחינות והתנהגות בלתי הולמת לפני, בזמן ובסיום הבחינה ידווחו על ידי מערך ההשגחה למחלקת הבחינות במה"ט.
סטודנט אשר ידווח כנגדו חשד לעברה על טוהר הבחינות, עניינו יועבר לדיון בפני וועדת משמעת של מה"ט.
4.1.16 במקרים בהם תקבע ועדת משמעת כי הסטודנט אכן ביצע את המיוחס לו, המכללה רואה זאת בחומרה רבה ובהתאם לחומרת המקרה תנקוט נגדו באמצעים עד כדי הפסקת לימודיו במכללה.
4.2 זכויות לימודיות
אקרדיטציה
4.2.1 סטודנט רשאי להגיש בקשת פטור מלימודי מקצוע על סמך לימודים קודמים ממוסד אקדמי או מכללת מה"ט אחרת.
4.2.2 על הסטודנט להציג למרכז הקורס מסמכים המעידים על תוכנית הלימודים במסגרת בה למד כולל תכני הלימוד, היקף השעות וציון חיובי.
המסמכים יוגשו ע"י המכללה לאישור מה"ט.
4.2.3 במקצוע לימוד בו נדרש הסטודנט לבחינה ממלכתית, הפטור במידה ויינתן הנו פטור מביצוע הבחינה ומלימוד המקצוע.
4.2.4 קבלת פטור במקצועות פנימיים ע"ס גליון ציונים אינו מזכה בהנחה בשכר הלימוד.
4.2.5 קבלת פטור משנת לימודים הכוללים בחינת מה"ט ומקצועות פנימיים- שכר הלימוד יקבע בהתאם.
ערעור על תוצאות בחינה
4.2.5 מחברות הבחינה של הנכשלים מועלות לאתר מה"ט (ציונט) לאחר בדיקת בודקי מה"ט ללא הערות המתייחסות לפתרון הסטודנט.
על כן סטודנט המערער מבטא את תחושתו האישית שהציון שהתקבל נמוך מהציון המגיע לו.
4.2.6 הגשת ערעור כרוכה בתשלום בסך 57 ש"ח בהתאם להנחיות מה"ט.
4.2.7 במידה והסטודנט החליט להגיש ערעור, מחברתו תימסר לבדיקת המרצה.
אם תמצא הצדקה לשיפור הציון הערעור יופנה למה"ט.
אם הציון שיתקבל מהמרצה זהה או נמוך יותר מציון הבחינה לא יוגש ערעור.
4.2.8 סטודנט שקיבל ציון שלילי בבחינה ממלכתית, זכאי להבחן פעם נוספת באותו מקצוע עם אותו ציון מגן במידה ולא חלפו שנתיים מהמועד הראשון בו נבחן.
4.2.9 סטודנט שנכשל פעמיים בבחינה ממלכתית, יכול להבחן באותו מקצוע ללא ציון מגן עד שיצליח לעבור את הבחינה או לבצע קורס חוזר במקצוע בו נכשל ויהיה זכאי לציון מגן בהתאם.
התאמות בבחינות גמר ממלכתיות
4.2.10 התאמות בבחינות גמר ממלכתיות לסטודנטים, יאושרו על ידי מה"ט או ע"י המכללה בהתחשב בהמלצת גורם מאבחן מקצועי.
בקשה לאישור תוגש למה"ט ע"י המכללה על סמך אבחון בתוקף (לא חלפו 7 שנים מתאריך הבדיקה) שנעשה על ידי פסיכולוג חינוכי או מאבחן דידקטי או ע"י נוירולוג לבעיות קשב וריכוז.
4.2.11 התאמות אפשריות בהתאם לאבחון ואישור מה"ט, הן:
תוספת זמן, צילום מוגדל של שאלון הבחינה, הקראת שאלון הבחינה, שעתוק מחברת הבחינה, הכתבה.
4.2.12 סטודנטים בני העדה האתיופית ועולים שהחלו את לימודיהם במכללה עד חמש שנים מתאריך העלייה לארץ זכאים לתוספת זמן של 51 דקות לכל שעת בחינה.
5. שכר לימוד, אגרות בחינה ודמי רישום
1.5 שכר הלימוד - נקבע עם פתיחת הכיתה ומובא לידיעת הסטודנטים (תקרת גובה שכ"ל נקבעת ע"י מה"ט).
5.2 אגרות - בנוסף לשכר הלימוד ישלם הסטודנט אגרות בחינה, אגרת הגנת פרויקט ודמי רישום.
3.5 דמי הרשמה - לא יוחזרו גם אם החליט הסטודנט לבטל את הרשמתו.
4.5 תעודת סטודנט - סטודנט המעוניין בקבלת תעודה, הנפקת התעודה תטופל ע"י המכללה תמורת תשלום הנקבע ע"י התאחדות הסטודנטים.
5.5 לסטודנטים מוצע הסדר תשלומי שכר לימוד ואגרות בפריסה נוחה עד 21 תשלומים לשנת לימוד ללא ריבית והצמדה בכל אמצעי תשלום.
5.6 סטודנט שלא הסדיר תשלום שכר לימוד ואגרות בחינה לא יוכל לקבל אישור לימודים ולא יוכל להגיש בקשה לתעודת סטודנט.
5.7 סטודנט שלא הסדיר את חובותיו הכספיים לא יוכל לגשת לבחינות ממלכתיות ולא יקבל דיפלומה וגיליון ציונים.
6. עבירות משמעת
עבירת משמעת הינה אחת העבירות שלהלן המבוצעת ע"י הסטודנט ועלולה להוביל להפסקת לימודיו.
6.1 התנהגות בלתי הולמת, אלימות והשחתת ציוד המכללה ושלוחותיה.
6.2 מסירת מידע כוזב למכללה, או הסתרת מידע, או ביצוע מעשה תרמית בהקשר לקבלה ללימודים במכללה.
6.3 הפרת הוראות התנהגות במהלך בחינה וטוהר הבחינות כמפורט בסעיף 4 לעיל.
טיפול ומניעת הטרדה מינית
מכללת אתגר מתייחסת בחומרה רבה לכל התנהגות של הטרדה מינית.
הטרדה מינית מהווה פגיעה בזכויות הפרט של הסטודנטים ועובדי המכללה ונעשה כל שביכולתנו למנוע התנהגות זו.
מדיניות המכללה ברורה ומטרתה למנוע מקרים של הטרדה מינית במכללה ובשלוחותיה.
נטפל בכל מקרה באופן רציני, מהיר ודיסקרטי.
על פי החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998, קיים איסור הטרדה מינית או התנכלות בעקבותיה.
על פי החוק ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת מהדרכים הבאות: (בנפרד או ביחד)
- טיפול פלילי, דרך הגשת תלונה במשטרה.
- טיפול אזרחי, דרך תביעות אזרחיות.
- טיפול במקום העבודה, באמצעות פניה למעסיק דרך האחראי לנושא הטרדה מינית במקום העבודה.
מהי הטרדה מינית?
על פי חוק, כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר והיא כולל את המעשים הבאים:
- סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
- מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 843 ו-943 לחוק עונשין.
- הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעתו.
- התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, התמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
- התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
- הצעות או התייחסויות כאמור לעיל, כאשר מתקיימים יחסי מרות בין המטריד למוטרד, נחשבות להטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהן.
7. הפסקת לימודים.
1.7 סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע בכתב למזכירות המכללה. במידה ולא יעשה זאת יחשב כסטודנט לומד עם כל החובות והזכויות.
2.7 הפסקת לימודים מסיבות אישיות או אי התאמה, הסטודנט יחויב בתשלום שכר לימוד ע"פ הנהלים הבאים:
(1) ממועד התחלת הלימודים ועד 09 יום לאחר תחילתם- יינתן החזר של %50 מגובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים המצוינים בחוזר
(2) לאחר 90 יום ממועד התחלת הלימודים ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד ודמי הרישום.
3.7 אם מסיבות כלשהן מספר הסטודנטים בקורס ירד לפחות מ-15 סטודנטים, רשאית המכללה בתחילת כל סמסטר לדחות ואו לבטל את לימודי הקורס.
המכללה תבחן אפשרות לשלב את הסטודנטים בכיתה חדשה או מקבילה הלומדת את הקורסים הרלוונטיים.
הסטודנטים יחויבו עבור חודשי הלימוד שלמדו בפועל בלבד. 8. זכאות לדיפלומה
סטודנט זכאי לדיפלומה בתנאים הבאים:
1.8 עבר בהצלחה את המבחנים בכל מקצועות הלימוד.
8.2 עבר בהצלחה את הגנת הפרויקט.
8.3 עמד בכל תנאי הקבלה ללימודי טכנאים / הנדסאים.
8.4 הסדיר את כל חובותיו הכספיים מול מחלקת כספים במכללה וקיבל את אישורם בכתב.

מכללת אתגר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המפורטים בתקנון, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.
במקרה שנוהל מה"ט נוגד את תקנון המכללה, נוהל מה"ט קובע.
הכתוב בתקנון מתייחס לשני המינים.

9. הצהרת הסטודנט אני הח"מ מאשר שקראתי והבנתי את האמור בתקנון ומתחייב לעמוד בדרישות התקנון.