fbpx

טופס רישום- השתלמות קיץ- טכנאי מעבדה

תאריכי ההשתלמות:
תאריך פתיחה 2.7.23
תאריך סיום בו יתקיים יום העיון המסכם באולם חצר נצר 13.7.23
שעות ההשתלמות: 08:30-14:30
ההשתלמות תתקיים באופן פרונטלי בשני מוקדים ובזום עבור מי שאינו צריך גמול השתלמות
 
1. מכללת אברוצקי – בראשון לציון – פרונטלי (גמול השתלמות)
2. נתניה – פרונטלי (גמול השתלמות)
3. זום – לכל מי שאין צורך בגמו"ש המפעלי ונושאי הקורס מעניינים אותו/ה
 
 

 

  • יום העיון יתקיים בתאריך 13.7.23- באולם חצר נצר- הסעות יצאו ממוקדים מרכזיים

 

יש למלא את הפרטים הבאים לצורך רישום:

  • יום העיון יתקיים בתאריך 13.7.23- באולם חצר נצר- הסעות יצאו ממוקדים מרכזיים
  • הודעת ביטול- תלמיד רשאי לתת הודעת ביטול בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. לאחר חלוף 14 יום מביצוע העסקה, היא לא ניתנת לביטול.
  • החזר שכ"ל – החל מהשיעור הראשון לא יינתן החזר שכר לימוד.
  • ההרשמה בפועל מותנית במתן פרטי כרטיס האשראי