fbpx

טופס רישום- השתלמות קיץ- טכנאי מעבדה- אזור דרום מחזור שני

תאריכי ההשתלמות:
תאריך פתיחה בו יתקיים יום העיון באולם חצר נצר 13.7.23
ת.סיום: 26/07
שעות ההשתלמות: 08:30-14:30
ההשתלמות תתקיים באופן פרונטלי בפלמ״ח 127 ב״ש 
 
  • יום העיון יתקיים בתאריך 13.7.23- באולם חצר נצר- הסעות יצאו מהקונסבטוריון

 

יש למלא את הפרטים הבאים לצורך רישום:

  • יום העיון יתקיים בתאריך 13.7.23- באולם חצר נצר- הסעות יצאו מהקונסרבטוריון
  • הודעת ביטול- תלמיד רשאי לתת הודעת ביטול בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. לאחר חלוף 14 יום מביצוע העסקה, היא לא ניתנת לביטול.
  • החזר שכ"ל – החל מהשיעור הראשון לא יינתן החזר שכר לימוד.
  • ההרשמה בפועל מותנית במתן פרטי כרטיס האשראי