fbpx

ימי כשירות לממונה בטיחות-
בנושא חשמל

MMM ייעוץ הנדסי וארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל
בשיתוף פעולה עם מכללת אתגר מזמינים את חברי הארגון ליום עיון בנושא חשמל

16:00-21:00

17.06.20

6929*

כתובות ימי העיון:

אתגר חיפה שלמה בן יוסף 6
אתגר ירושלים סוקולוב 15
אתגר תל אביב דוד חכמי 15

הנושאים ביום העיון:

*מונחים בתורת החשמל
*חוק החשמל ותקנותיו
*מערכות הגנה נגד התחשמלות
*צמ"א לעבודות בקרבת חשמל

עלות ההכשרה

לחבר ארגון הממונים 120 ₪

מחיר רגיל: 180 ₪

יום העיון מוכר כיום כשירות לממונים על הבטיחות

ימי העיון יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לרישום ומידע נוסף

השאירו פרטים כאן 👇