תוכנית לימודים מפורטת:
קורס: שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית תאריך תחילה: 27/01/21תאריך סיום משוער: 10/03/21 אישור משרד החינוך: